قوانین تعویض کالا

بعد از هر خرید شما تا 72 ساعت فرصت دارید نسبت به تعویض محصول خریداری شده اقدام نمایید.