سئوالات متداول

تلفن : 09122081625

سبد خرید شما خالی است.
 • 0
  • : 0

  مقالات فروشگاه

  برند ال جی، تاریخچه تاسیس تا وضعیت کنونی

  ال جی برند شناخته شده و باسابقهی کرهای در صنایعی همچون محصولات الکترونیکی، شیمی و مخابرات است. این شرکت چهارمین هولدینگ بزرگ کرهی جنوبی است.

  ال جی (LG Corporation)که پیش از این با نام Lucky-Goldstar شناخته میشد هولدینگی بینالمللی در کشور کرهی جنوبی است. این شرکت لقب چهارمین هولدینگ بزرگ کرهی جنوبی را یدک میکشد. مرکز مدیریت الجی در برجهای دوقلویی به نام همین شرکت در منطقهی یئوویدو-دونگ در سئولواقع است.

  الجی در تاریخ بیش از 70 سالهی خود صنایع مختلفی اعم از محصولات شیمیایی، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی الکترونیکی، گوشیهای هوشمند و محصولات مخابراتی را به حوزهی فعالیت خود اضافه کرده است. از زیرمجموعههای بزرگ این شرکت میتوان ال جی الکترونیکس، ال جی دیسپلی، زنیثو ال جی کمیکال (LG Chem) را نام برد. در این میان الجی الکترونیکس را میتوان مشهورترین زیرمجموعهی این شرکت کرهای نامید که به خاطر عرضه ی محصولات مخصوص مصرفکنندگان، در میان کاربران عادی شناختهشده است.

  تاریخچه تاسیس

  شرکت الجی در سال 1947 و با نام Rak-Hui Chemical Industries توسط این هوی کو (In Hwoi Koo) تاسیس شد. اولین محصولات این شرکت، محصولات شیمیایی و بهداشتی تحت همین برند بود. پس از پنج سال برند Luckyبهعنوان زیربرندی از راک-هوی تاسیس شد. این شرکت امروز بهعنوان الجی کمیکال شناخته میشود.

  تاریخچه ال جیاین هوی کو، موسس الجی

  اولین نوآوری شرکت لاکی، ورود به صنعت پلاستیک در کرهی جنوبی بود. آنها اولین شرکت کرهای بودند که وارد این صنعت شدند. اولین محصولات پلاستیکی لاکی، ملزومات خانگی بودند که به مرور و از سال 1952 به بازار عرضه شدند. پس از آن اولین خمیردندان کرمی کرهی جنوبی، لقب اولین نوآوری شرکت لاکی را به خود اختصاص داد. لولههای PVCمحصولات بعدی بودند که به مرور این برند پلاستیکی را در صنعت کرهی جنوبی مشهور کرد.

  با گسترش فعالیت در صنعت پلاستیک، برند گلداستاربه این شرکت اضافه شد که بهعنوان پدر الجی الکترونیکس شناخته میشود. در نهایت در سال 1958 شرکتهای لاکی و گلداستار با هم ترکیب شده و لاکی-گلداستار یا الجی امروزی را ساختند.

  گلداستار برندی بود که با تمرکز روی محصولات الکترونیی تاسیس شد. این برند پیش از تقسیم شدن و برندسازی مجدد تحت عنوان الجی الکترونیکس، محصولاتی همچون رادیو، تلویزوین، مایکروفر و حتی تراکتور تولید میکرد. تلویزوینهای برند گلداستار در دههی 1990 محبوبیت بالایی در بازارهای بینالمللی و خصوصا آمریکا داشت.

  یکی از زیرمجموعههای اصلی گلداستار تحت عنوان گلداستار پرسیژن، محصولات اندازهگیری همچون مولتی متر، اسیلوسکوپ و محصولات صنعتی الکترونیکی تولید میکرد. پس از تغییر عنوان برندها، این زیرمجموعه نیز با نام الجی پرسیژن به کار خود ادامه داد. در نهایت بخش دستگاههای اندازهگیری در سال 1999 به EZ Digital فروخته شد. بخش محصولات صنعتی نیز کار خود را تحت برند LIG Nex1 ادامه داد.

  با شروع دههی 1970، صنعت کرهی جنوبی بیش از پیش رو به رشد بود و مقامات دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی قصد داشتند با گسترش زیرساختهای صنعتی، حضور خود را در بازارهای جهانی گسترش دهند. یکی از زیرمجموعههای گلداستار در آن سالها به تولید کابلهای برقی مشغول بود که تاثیر مهمی در توسعهی زیرساختها داشت.

  در سال 1962 برای اولین بار صادرات رادیو در کرهی جنوبی شروع شد و گلداستار بهعنوان پیشگام تولید این محصولات، رادیوهای خود را به خارج از کشور صادر کرد. در همان سالها و پس از گذار از دوران رشد اولیه، گلداستار به صنایع مالی و تامین سرمایه برای اشخاص و شرکتها نیز وارد شد. دو سال بعد، حضور جدی این شرکت در صنعت مخابرات کلید خورد. آنها اولین سیستم دیسپاچنیگ اتوماتیک پزشکی بر مبنای سوئیچ تلفنی را در کره راهاندازی کرد.

  تولیدات لوازم خانگی گلداستار در پایان این دهه به اوج رسید و زمزمههای فرمانروایی این برند در صنعت پرسود محصولات الکترونیکی به گوش رسید. گلداستار در سالهای 1965 و 1966 خود را بهعنوان اولین تولیدکنندهی یخچال و تلویزیون سیاه و سفید در کرهی جنوبی معرفی کرد. در سالهای بعدی باز هم اولینها به نام گلداستار رقم خوردند. در سال 1968 اولین دستگاه تهویه هوا و در سال 1969 اولین آسانسور و اولین ماشین لباسشویی کره توسط این شرکت تولید و معرفی شد.

  در بخش دیگر شرکت یعنی لاک-هوی، تولید محصولات صنعتی و خصوصا روغنی ادامه داشت. این شرکت با همکاری Fat Industry در سال 1967 اولین شامپو را در کرهی جنوبی معرفی کرد.

  تاریخچه ال جی

  تلویزیون سیاه و سفید تولید گلداستار

  گسترش فعالیت

  با شروع دههی 1980، مدیران الجی با مشاهده و بررسی رشد سریع در سال های قبل، به فکر اتحاد بیشتر بخشها افتادند. در سال 1970 دومین مدیر تاریخ الجی یعنی چا کیونگ کو به این سمت رسید. او و دیگر مدیران پیشرفت هرچه بیشتر بههمراه توسعهی بخشهای تحقیق و توسعه را در دستور کار خود قرار دادند. این دهه با گسترش تولیدات قبلی در هر دو بخش الکترونیک و صنایع پلاستیک و شیمیایی ادامه داشت. گلداستار از یک طرف برای اولین بار تولید انبوه تلویزوین رنگی را در کرهی جنوبی شروع کرد و لاکی نیز با گسترش تولیدات و اضافه کردن محصولات جدید همچون پنجرههای پیویسی و در کنار آنها تاسیس زیرمجموعهی پتروشیمی، مجموع درآمد خود را به بیش از 100 میلیارد وون رساند.

  سالهای پایانی قرن بیستم با تمرکز بیش از پیش کرهایها روی بازارهای بینالمللی، طراحی مجدد برند و تلاش برای سلطهی نهایی بر بازارهای محل فعالیت همراه بود. آنها صنایع شیمیایی، انرژی، الکترونیک و فناوری اطلاعات، مخابرات و بازارهای مالی را بهعنوان حوزههای تمرکز خود انتخاب کردند. هولدینگ لاکی-گلداستار در سال 1995 تصمیم خود برای برندسازی مجدد را عملی کرد و با انتخاب برند الجی بهعنوان نام اصلی، محصولات خود را برای مصرفکنندگان جهانی نیز شناختهشدهتر کرد. در همان سال سومین مدیر تاریخ الجی یعنی بون مو کو مشغول به کار شد.

  در سال 1996 الجی تلکام با هدف ورود به صنعت مخابرات تاسیس شد. این شرکت امروز به نام +LG U شناخته میشود. در سالهای بعدی تلاش برای حضور جدیتر در صنعت الکترونیک ادامه پیدا کرد و با همکاری فیلیپس، شرکت الجی فیلیپس السیدی تاسیس شد. این شرکت در سال 2001 اولین محصول خود را بهصورت رسمی به بازار عرضه کرد و امروز با نام ال جی دیسپلی شناخته میشود.

  تاریخچه ال جی

  مایکروفر گلداستار

  با شروع قرن 21 تغییرات ساختاری در بخش تولیدات شیمیایی و بهداشتی نیز انجام شد. بخش شیمیایی الجی در سال 2001 به شرکتهای LGCI، LG Chem و LG Household & Health Care تقسیم شد. بخش محصولات سلامتی شرکت در سال 2003 مجوز تولید داروی Factivرا از سازمان غذا و دارو FDAدریافت کرد.

  Sciencepark مجموعهی تحقیقات متمرکز برای تمام زیرمجموعههای این شرکت است

  در سالهای اخیر، زیرمجموعههای الجی در بخشهای مختلف به افتخارات متعددی دست یافتند. در سال 2002، الجی فیلیپس در تولید السیدی اولین محصول نسل پنجم TFT را به بازار عرضه کرد. در سال 2004، الجی الکترونیکس بهعنوان برترین شرکت IT جهان انتخاب شد. در سالهای بعدی تلاش برای ورود به صنعت انرژیهای تجدیدپذیر نیز با قدرت ادامه یافت و بخش انرژی خورشیدی این شرکت تاسیس شد. ورود به این صنعت باعث شد تا بخش شیمیایی با نام LG Chem نیز جایزهی مدیریت سبز را دریافت کند.

  اولین تلویزیون سهبعدی کرهی جنوبی، از نوآوریهای بعدی شرکت کرهای بود که در سال 2010 به بازار عرضه شد. در همان سال، تلاش کرهایها برای حضور جدیتر در بازار انرژیهای سبز ادامه یافت و الجی کمیکال کارخانهی تولید باتری وسایل نقلیه را تاسیس کرد که دو سال بعد بهعنوان بهترین بازیگر این صنعت انتخاب شد. در سالهای بعدی اگرچه برخی زیرمجموعههای الجی مانند بخش تولید گوشیهای موبایل آنطور که باید و شاید در بازارها موفق نبودند، اما بخشهای محصولات شیمیایی، مخابرات، صفحات نمایش و لوازم خانگی با قدرت هرچه بیشتر به فعالیت ادامه دادهاند و هنوز جزو بازیگران اصلی صنایع به حساب میآیند.

  تاریخچه ال جی

  کارخانهی تولید تفن ال جی در دههی 1970

  یکی از مجموعههای اصلی فعالیتهای تحقیق و توسعهی الجی، پارک علوم یا Scienceparkاین شرکت است. آنها این مجموعه را بزرگترین مجموعهی تحقیقاتی در کرهی جنوبی میدانند. این مرکز علمی که با هدف پیشرفت هرچه بیشتر برند کرهای در صنایع زیرمجموعه تاسیس شده، مهندسین و محققین بسیاری از صنایع مختلف را گردهم آورده تا یکپارچگی را در واحدهای خود به جریان بیاندازد.

  زیرمجموعهها

  همانطور که گفته شد الجی در حال حاضر بهصورت یک هولدینگ جامع از شرکتهای متنوع صنایعی همچون الکترونیک، شیمی و مخابرات به فعالیت میپردازد. مجموعهی LG Corp در سال 2003 و با هدف مدیریت این شرکتهای زیرمجموعه تاسیس شد.

  الکترونیک

  شروع فعالیتهای الجی در این صنعت از سال 1958 و با تاسیس گلداستار بوده است. آنها در طول تاریخچهی بیش از نیم قرن خود نوآوریهای متعددی را به جهان عرضه کردهاند. در حال حاضر محصولات الکترونیکی این شرکت در چند زیرمجموعه با نام ال جی الکترونیکس، ال جی دیسپلی، ال جی اینوتک و سیلیکون ورکس تولید میشوند.

  تاریخچه ال جی

  یکی از اولین کامپیوترهای گلداستار

  الجی الکترونیکس شناختهشدهترین زیرمجموعه در این بخش است که با هدف تولید محصولات نهایی برای مصرفکنندگان فعالیت میکند. طبق آخرین آمار، این زیرمجموعه بیش از 82 هزار کارمند را در 119 مرکز در سرتاسر جهان استخدام کرده است. محصولات الجی الکترونیکس در چهار بخش اصلی سرگرمیهی خانگی، موبایل و ارتباطات، لوازم خانگی و قطعات خودرو تولید میشوند.

  برند الجی الکترونیکس در سال 1994 بهطور مستقل از گلداستار زاده شد و در اولین اقدام برای گسترش هرچه بیشتر بازار و تولیدات خارجی، شرکت آمریکایی زنیث، تولیدکنندهی تلویزیون را خریداری کرد. آنها اولین گوشی موبایل جهان در شبکهی CDMA را در سال 1995 تولید کرده و آن را برای اپراتورهای Ameritech و GTE تامین کرد.

  تلویزیون

  تلویزیون یکی از اصلیترین محصولات برند الجی الکترونیکس است که تاریخچهی آن به اولین تلویزیون کرهی جنوبی ساختهی کلداستار باز میگردد. پس از سالها توسعه و همکاری با شرکتهای متعدد از جمله فیلیپس، کرهایها باز هم پیشگامی خود را در این صنعت به رخ کشدیند و در سال 2007، اولین تلویزیون اینترنتی جهان را عرضه کردند. در سالهای بعدی تمرکز روی توسعهی سیستمعامل این تلویزیونها و همچنین ساخت محصولاتی پیشرفتهتر با امکانات قویتر ادامه یافت. الجی اولین تولیدکنندهی تلویزیون پلاسما در جهان نیز بوده است.

  فلسفه مدیریت و وضعیت کنونی برند ال جی

  یکی از نکات قابل توجه در وبسایتها و انتشارات الجی در زیرمجموعهها، تمرکز این شرکت روی ارتباطات، فلسفهی مدیریت و مسئولیتپذیری است. الجی با توضیحات کامل در بخشهای معرفی شرکتهای خود، مسئولیت خود نسبت به تمامی بخشهای درگیر اعم از همکاران، مشتریان، شرکای تجاری و عموم مردم جهان را معرفی میکند.

  یکی از این بخشهای معرفی در وبسایت گروه الجی، بیانیهی پایداری و چشمانداز اهداف شرکتها است که برای زیرمجموعههای اصلی بهصورت سالانه منتشر میشود. در این اسناد عمومی، چشمانداز سال آینده و همچنین آمار دستیابی به برنامههای پیشین منتشر میشوند.

  بخش مهم دیگر، مسئولیت اجتماعی است که الجی برای تمامی زیرمجموعههای خود در نظر دارد. کرهایها فعالیتهای مسئولیت اجتماعی خود را در چهار بخش تولید محصولات سبز، تولید و توزیع واکسن، کمپینهای مبارزه با سوء تغذیهی کودکان و مدیریت سبز شرکتهای زیرمجموعه متمرکز کردهاند.

  تاریخچه ال جی

  برجهای دوقلوی ال جی

  فعالیتهای اجتماعی و مدیریت بر اساس ارتباطات، از اصول اساسی الجی هستند

  شعار اصلی الجی در سالهای اخیر Life's Good بوده که برخی اوقات با نام اصلی این شرکت یعنی لاکی-گلداستار اشتباه گرفته شده است. از شعارها و اهداف سازمانی دیگر این شرکت کرهای میتوان به «ایجاد ارزش برای مشتری» و «حفظ کرامت انسانی» اشاره کرد که همگی با هدف تبدیل کردن این شرکت به رتبهی اول تمامی صنایع تحت پوشش یا لقب No.1 LG اجرا میشوند. تمامی این شعارها و چشماندازها، بر اساس سیستم مدیریتی شرکت الجی با نامJeong-Do Management تدوین شدهاند که در تمامی زیرمجموعههای شرکت کرهای تصویب و اجرا شده است.در همین راستا، گروه الجی اقدام به تاسیس یک بنیاد عامالمنفعه کرده که در شاخههای مختلف اعم از سلامت، تحصیلات، خبرگزاری و حفظ محیط زیست فعالیت میکند.

  ال جی مانند بسیاری از شرکت های بزرگ شرق آسیا، بهصورت خانوادگی اداره میشود. خانوادهی موسس این شرکت یعنی کو، از زمان تاسیس بهعنوان مدیران اصلی الجی در بخشهای مختلف فعالیت کردهاند. در حال حاضر کو کوانگ مو مدیرعامل و رئیس هیئتمدیرهی گروه الجی است.

  در مورد درآمد گروه الجی آخرین آمار منتشر شده مربوط به سال 2012 است که 143 میلیارد دلار را گزارش کرده است. در مورد زیرمجموعهها، آمار الکترونیکس بهروزتر بوده و درآمد حدودی 55 میلیارد دلار برای سال 2017 آنها گزارش شده است.

  منبع: سایت زومیت

  : 380 - : 1398/2/24 - : 490